Pembagian kelas dalam pertandingan pencak silat menurut berat badan

Melakukan serangan dengan teknik sapua sambil merebahkan diri secara berulang kali dengan tujuan untuk mengulur waktu e. Tata Cara Pertandingan 4. Melakukan penyimpangan terhadap aturan bertanding setelah mendapat peringatan 1 karena pelanggaran hal tersebut.

PERATURAN PERTANDINGAN IPSI

Posisi enam adalah shortstop, bertugas menjaga base dua dan base tiga. Larangan yang dinyatakan sebagai pelanggaran: Berlaku untuk kategori Tunggal dan Regu. Diberikan bila pesilat kembali mendapat hukuman peringatan setelah peringatan I. Range nilai ujian praktek adalah: Kumite Kumite dibagi atas kumite perorangan dengan pembagian kelas berdasarkan berat badan dan kumite beregu tanpa pembagian kelas berat badan khusus untuk putera.

Serangan yang berhasil mendapat nilai sesuai dengan ketentuan nilai untuk tekhnik serangan yang digunakan. Badge badan induk organisasi IPSI didada sebelah kiri nama negara daerah dibagian punggung.

Soal 7: Lain-lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pertandingan. Pengurangan nilai 1 satu dikenakan kepada peserta untuk setiap yang tertinggal tidak ditampilkan. Serangan dengan kaki yang masuk pada sasaran, tanpa terhalang oleh tangkisan, hindaran atau elakan lawan.

Hanya seorang Pendamping Pesilat yang boleh memasuki gelanggang sudut Pesilat pada saat tidak aktif bertanding. Untuk menjaga keseimbangan tubuh, pada waktu melakukan tendangan kedua tangan harus dikepalkan dan dirapatkan erat-erat di samping pinggang.

Assesories jatuh tidak dikenakan hukuman pengurangan nilai. Teknik sapuan yang dilaksanakan lebih dari 2 dua kali secara berturut-turut pada masing-masing babak dengan tujuan mengulur-ulur waktu akan mendapat teguran dari wasit. Lawan dapat mengelakkan diri dari serangan tidak boleh melakukan serangan balik.

Tenaga dan stamina. Pengurngan nilai 5 lima dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan memperdengarkan suara yang berlebihan. Cara melakukan tendangan T ini pada prinsipnya sama dengan tendangan-tendangan yang lain. Tugas- tugas wasit dan juri. Setiap pemanggilan dengan tenggang waktu 30 detik.

Teknik penggunaan senjata bebas menurut aliran masing-masing. Ketentuan Bertanding 6. Usaha mematahkan persendian secara langsung c.

Peraturan Pertandingan Silat IPSI

Menjatuhkan lawan menggunakan tekhnik jathan dengan cara tidak ikut terjatuh atau lebih menguasai lawan yang dijatuhkan. Pendamping Pesilat bertugas memberikan nasehat serta membantu keperluan Pesilat pada saat sebelum bertanding dan dalam waktu istirahat diantara babak.

Waktu penampilan adalah 3 tiga menit. Keserasian irama gerakan. Disediakan oleh Pesilat.

Kenapa pembagian kelas pertandingan bela diri selalu menggunakan berat badan?

Praktisi Kyokushin diperkenankan untuk melancarkan tendangan dan pukulan sekuat tenaganya ke arah lawan bertanding. Pengurangan nilai 10 sepuluh dikenakan pada peserta setiap kali yang bersangkutan jatuh senjatanya sesuai yang ditentukan dalam deskripsi.

Sengaja melemparkan lawan keluar gelanggang. Punggung atau belakang badan 6.

PERATURAN PERTANDINGAN PENCAK SILAT ANTARABANGSA

Pukulan Bandul atau Saduk: Tisnowati Tamat. Berlaku untuk seluruh babak, terdiri atas: Termasuk di dalamnya adalah assesories jatuh dan senjata patah. Perlengkapan Bertanding 1.1/1/ · Tidak ada toleransi berat badan dalam setiap pertandingan; Bila berat badan pesilat melebihi atau kurang dari ketentuan berat kelas yang diikuti,pesilat yang bersangkutan di beri waktu 1 jam untuk menyesuaikan berat vsfmorocco.comangan kedua kalinya harus tetap dalam Author: Ahmad Syarifudin.

11/14/ · Makalah Olahraga tentang Sejarah Pencak Silat. Silat diperkirakan menyebar di kepulauan nusantara semenjak abad ke-7 masehi, akan tetapi asal mulanya belum dapat dipastikan.

Meskipun demikian, silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas, yaitu para penduduk daerah pesisir pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik.

Penjelasan Aspek dan Pertandingan Pencak Silat

Penggolongan pertandingan Pencak Silat menurut umur dan jenis kelamin untuk semua kategori terdiri atas: Pembagian kelas menurut berat badan hanya berlaku untuk kategori TANDING yang dilakukan dengan penimbangan badan. Pesilat yang tidak dapat memenuhi ketentuan berat badan dalam penimbangan menurut kelas yang diikutinya.

Perlengkapan Pertandingan Pencak Silat

Pertandingan Pencak Silat Indonesia dilakukan berdasarkan rasa persaodaraan dan jiwa kesatria dengan menggunakan unsur Pembagian kelas menurut berat badan hanya berlaku untuk kategori TANDING yang dilakukan dengan penimbangan Berat badan.

Pesilat yang tidak memenuhi ketentuan berat badan dalam penimbangan menurut kelas yang. Untuk timbangan ulang, pesilat putra / putri harus berpakaian Pencak Silat yang kering tanpa sabuk, pelindung kemaluan dan pelindung sendi untuk semua kelas. Pesilat yang tidak dapat memenuhi ketentuan berat badan dalam penimbangan ulang menurut kelas.

12/23/ · Untuk timbangan ulang, pesilat putra / putri harus berpakaian Pencak Silat yang kering tanpa sabuk, pelindung kemaluan dan pelindung sendi untuk semua kelas. Pesilat yang tidak dapat memenuhi ketentuan berat badan dalam penimbangan ulang menurut kelas yang diikutinya, dikenakan sanksi diskualifikasi.

Pembagian kelas dalam pertandingan pencak silat menurut berat badan
Rated 4/5 based on 3 review